Hypnosutbildning

Grundkurs i klinisk hypnos
Metoden förenar känsla och intellekt och är både upplevande och jagstärkande med kognitiva inslag.

Varje höst sedan 1999 har vi startat en 100 timmars grundkurs i klinisk hypnos. Utbildningen vänder sig till sjuksköterskor, läkare, tandläkare, barnmorskor, sjukgymnaster, behandlingspersonal, kuratorer, psykoterapeuter, psykologer, logopeder, mfl. Klinisk hypnos får användas inom ramen för varje kompetensområde.                                                                                                           För att få använda klinisk hypnos i behandlingsarbete kräver Socialstyrelsen  legitimationsgrundande sjukvårdsutbildning. Det är därför vårt intagningskriterium.

Kursen är 100 timmar -2 x 2 dagar per termin, plus examination. Kursen bygger på praktiska övningar varvat med teoretiska föreläsningar. Specialiserade gästlärare bjuds in vid ett par tillfällen. Kursen ger stora möjligheter till personlig utveckling.

Nästa grundkurs börjar med introduktion: 15 + 16 Mars 2018.

Kursavgift:  (Allt material + kaffe m tillb. ingår)

1800 kr per dag + moms (Summa 27000 kr + moms) Delbetalning accepteras.

För information och anmälan Ring 0705 93 24 76 eller maila: kontakt@ingerlundmark.nu

Eller anmäl dig på www.chputbildning.nu

Kursinnehåll: Milton Ericsson, Förhållningssätt och Etik,  Trans – FMT (Förändrat medvetandetillstånd), Hypnosens användningsområden,  Trygghetens betydelse och förankring, Formella/informella induktionstekniker, Fördjupningstekniker, Direkta och indirekta suggestioner, Metaforer, hypnossagor,  Ideomotoriska signaler, Hypnos och smärta, Jagstärkande arbete,  Stress, utmattning, Sömnproblematik, Hypnos med barn o ungdomar,  Friskvårdande förändringsarbete, rökstopp, viktminskning,  Vad händer i hjärnan? Hypnosstrategier, Orientering i hypnospsykoterapi,   Självhypnos samt Hypnosforskning.

KursledareAnnKristin Lundmark, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut,                                 Cert. Hypnosterapeut    (ASCH)                                                                                                      Inger Lundmark, Fil. Kand, Leg. Psykoterapeut, Familjeterapeut, Handledare, Aukt. Dramapedagog (RAD)  Gestaltterapi grund Cert. Hypnosterapeut (ASCH)

Vi är medlemmar i SFKH -Svenska föreningen för Klinisk Hypnos

Examinator Gunilla Lundmark, Leg. Psykoterapeut, Familjeterapeut, Handledare, Cert. Hypnosterapeut (ASCH)

Övriga datum: uppdateras inom kort

Sagt om kursen: ”Den har inte bara gett mig redskap i arbetet, utan blivit ett sätt att leva!” Sjukgymnast                                                                                                                       ”Underbart sätt att lära genom att göra. Bra blandning teori och praktik” Psykoterapeut      ”Jag har lärt mig massor som jag kan använda med mina patienter. Dessutom har jag utvecklats personligen genom utbildningen!” Tandhygienist                                                 ”Hypnos är ett fantastiskt sätt att arbeta med människor och ni som lärare är kunniga och inspirerande. ”  Psykoterapeut

CHP har även en fortsättningsutbildning i hypnospsykoterapi med traumabearbetning, ego-statesarbete mm, finns för dig med CHP-grund el. motsv. + minst steg 1 psykoterapi finns.              Hör av dig till Inger.