Hypnosens dag

HYPNOSENS DAG 2015

För tredje gången välkomnas allmänheten och behandlare

till en spännande dag om den kliniska hypnosens många möjligheter!

 

När: Lördagen den 14 nov 2015   Tid: 10.30 – 17.30

Lokal: Andreaskyrkan, Högbergsgatan 31, Stockholm

Entré: 250 kr

Arrangör: CHP – Centrum för Hypnos och Psykoterapi www.chp.nu

 

Information, demonstrationer, föreläsningar. Förmedling av seriösa hypnosterapeuter.

 

Hypnosbehandling vid sömnsvårigheter och stress/ utmattning. Satu Olsson

Leg. Sjukgymnast Leg. Psykoterapeut Cert. Hypnosterapeut.

 

Hypnos vid vanor och ovanor; rökning, nagelbitning, sockersug mm. Gunilla Nordin Leg. Veterinär Akupunktör Psykoterapi steg 1 Cert. Hypnosterapeut.

 

Hypnos och kroppsterapi, smärthantering. Eva Gester Leg. Sjuksköterska Rosenterapeut Psykoterapi steg 1 Cert. Hypnosterapeut.

 

Hypnosbehandling vid IBS och colon irritabile. Johan Mellberg Leg. Psykolog Leg. Psykoterapeut Hypnosutbildad SFKH

 

Att lösa känslomässiga blockeringar med hypnos. Katarina Mannheimer Fil. Dr. Psykoterapi steg 1 Dipl. Hypnosterapeut.

 

Hypnosbehandling vid sexuella dysfunktioner och sensualitetsträning. Iréne Lainio Socionom Leg. Psykoterapeut Handledare Dipl. Hypnosterapeut.

 

Hypnos före, under och efter operation, förlossningsförberedelse, hypno-birthing. Inger Lundmark Aukt. Dramapedagog Leg. Psykoterapeut Familjeterapeut Cert. Hypnosterapeut.

 

Hypnos i behandlingsarbete med barn och ungdomar. Inger Lundmark (se ovan) och Kerstin Linasdotter Socialpedagog Familjeterapeut Psykoterapi steg 1 Läkepedagog Handledare Cert. Hypnosterapeut.

 

Sorgbearbetning och hypnosbehandling. Ann-Kristin Lundmark Leg. Psykolog Leg. Psykoterapeut Cert. Hypnosterapeut.

 

Hypnosterapi med en traumatiserad flykting. Doris Sandström Leg. Arbetsterapeut Psykoterapi steg 1 Cert. Hypnosterapeut.

 

Hypnospsykoterapi vid övergrepp och våld. Gunilla Lundmark Socionom Leg. Psykoterapeut Familjeterapeut Handledare Författare Cert. Hypnosterapeut