Behandling & Terapi

Jag arbetar med psykoterapi, handledning och klinisk hypnos, enskilt, med par eller familjer.                 Kort och långtidsbehandlingar vid:

Stress      Ångest     Sömnbesvär    Oro                       Depression     Nedstämdhet     Kris/Traumabearbetning
Relationsproblematik – i hemmet eller på arbetsplatsen
Konflikthantering          Separation         Sorg      Sexuell problematik                             För att förbättra självförtroende och självkänsla
Pre-operativ / Post-operativ hypnos
Vid nagelbitning         Rök/ Snus-stopp        Mat/ sockerberoende
Vid Smärta / Krypningar i kroppen    Psykosomatik     Fibromyalgi
Övergångsbesvär        Förlossningsförberedelse
Tandvårdsrädsla           Svindel             Fobier

Fobier     Svindel