Internationella kontakter

Naturligtvis finns det både en internationell Hypnosförening och en Europeisk, en Australiensk och en Amerikansk mfl.

Stora kongresser hålls där kliniker och forskare möts och delger varann det senaste inom hypnosområdet.

I aug 2015 gick världskongressen av stapeln i Paris, där f.ö Inger Lundmark var en av talarna på temat: Clinical Hypnosis in couples and familytherapy in Sweden. (En explorativ studie)

2018 ‘är världskongressen i Canada och 2021 i Peking..

Däremellan är det Europeisk kongress i Manchester Aug 2016… mm.

Väl mött!