Vi-skogen

Inger Lundmark stödjer trädprojektet vi-skogen.

From 2005  t.om jan 2106 har Inger planterat  5200 träd.