Kontakt

För information och tidsbeställning, vänligen ring 070 593 24 76
E-post: inger.slussen@gmail.com

Inger Lundmark
Aukt. Dramapedagog (RAD)  Fil. Kand.
Leg. Psykoterapeut  Familjeterapeut Psykoterapihandledare
Cert. Hypnosterapeut (ASCH)  Lärare i klinisk hypnos (CHP)

Mottagning på Södermalm  SLUSSEN Hypnos & Psykoterapi                                   Pustegränd 6 (vid Hornsgatspuckeln)       118 25 Stockholm

Ordförande i CHP – Centrum för Hypnos och Psykoterapi.

Medlem i SFKH – Svenska Föreningen för Klinisk Hypnos.

Medlem i Familjeterapiföreningen. Medlem i RPC.