Vanliga frågor

Hur går det till hos terapeuten? Varje människa är unik och har sin egen väg till läkning och utveckling. Därför börjar varje terapi med en intervju, en kartläggning av just din situation, vad som bekymrar dig och/eller vad du vill ha hjälp med. Utifrån det presenterar terapeuten en rimlig behandlingsplan, och tillsammans sätter ni ramarna för arbetet. Sen börjar ni arbetet med att dels stärka det som redan fungerar i dig och dels med att lösa/ förändra det du vill påverka. Planen kan behöva revideras efter hand.

Hur ofta ska man gå? De flesta går en gång i veckan, en behandlingstimme (50 min), men för några passar det bättre med en dubeltimme varannan vecka.

Hur många gånger ska man gå? Det är helt individuellt och baserar sig på dels vad man vill åstadkomma, dels på hur ens bakgrund ser ut. Din motivation kan också spela in. Det är omöjligt att svara på innan vi har pratat med varann. Vissa saker kan gå väldigt lätt och fort, t.ex att sluta röka, medan annat kan ta lång tid att komma tillrätta med.

Vad kostar det? Priset per behandlingstimme varierar, ca 1200 kr, beroende på om du studerar, är anställd eller kan få behandling genom ett företag.

Tar du friskvårdschecken? Ja.

Kan man gå i grupp? Ja, ibland har vi med jämna mellanrum stresshantering i grupp, rökstoppsgrupp, par och familjebehandling, samt personlig utveckling i grupp med klinisk hypnos. Hör av dig för mer info om när möjligheter finns.

Tar ni emot barn? Barn tycker ofta om att arbeta med hypnos och jag hjälper gärna barn över 8 år, men vill att du som förälder är med vid samtliga behandlingar. Yngre barn kan få hjälp med avslappning och lugnande guidning för t.ex insomning.

Tonåringar/ unga vuxna bestämmer själva om de vill ha föräldrar i behandlingsrummet, i väntrummet eller komma själva.

Vad är skillnaden mellan hypnosterapi och hypnospsykoterapi?

Klinisk hypnosterapi är behandlingsarbete med hypnos som metod. Hypnos används för att fördjupa patientens kontakt med sitt inre och förstärka behandlingseffekten. Metoden anses lämplig för olika områden; utbrändhet, stressrelaterade besvär, förlossningsvård, smärtbehandling, viktkontroll, sluta röka/ snusa mm.  Svensk lagstiftning kräver vårdyrkeslegitimation för den som praktiserar klinisk hypnosterapi. Hypnosterapi används av tandläkare, barnmorskor, sjukgymnaster, socionomer, logopeder mfl, inom ramen för sitt yrke.

Hypnospsykoterapi – Klinisk hypnospsykoterapi används av hypnosutbildade psykoterapeuter och psykiatrier inom traumabehandling, fobier, psykosomatik, panikångest etc. Här kan klienten om den så önskar, gå tillbaka till barndomen eller traumatiska händelser för att hitta orsaker och lösningar till nuvarande problematik, enligt sedvanligt terapeutiskt kontrakt.

Vetenskapligt beprövade metoder?

Hypnos används inom en mängd olika områden världen över och det finns mängder med forskning. Både tidig och nuvarande!

Just nu pågår t.ex ett forskningsprojekt på akuten på Karolinska i Sthlm, på Sahlgrenska i Göteborg (om IBS / colon irritabile) och både Ersta och Huddinge sjukhus använder redan hypnos som metod. MM MM…

På universitetet Konstanz i Tyskland pågår hypnosforskning för fullt under Walter Bogart. Se vidare SFKH´s hemsida!

Kärt barn har många namn?

Mindfulness, NLP, Symboldrama,  Guided Imagery + Music- GIM,  EMDR, Zen-coaching, Quantum jump, mm.. Alla är de hypnotiska tekniker. Eller – betrakta dem snarare som olika bokstäver i det hypnotiska alfabetet.

Får vem som helst använda sig av hypnos?

Viktigt att veta; eftersom hypnos är en kraftfull metod har Socialstyrelsen ett regelverk för vilka som får använda hypnos i behandling. För att få använda hypnos inom ramen för sitt yrke måste man ha en legitimationsgrundande sjukvårdsutbildning/ arbeta under patientsäkerhetslagen. Inger Lundmark har adekvat utbildning och är även medlem i SFKH, Svenska Föreningen för Klinisk Hypnos , vilken har funnits i 30 år och verkat för ett vetenskapligt förhållningssätt vid användandet av hypnos.

Kvacksalverilagen reglerade tidigare oseriös användning av hypnos. 2011 ersattes den av Patientsäkerhetslagen PSL (2010:659) vilken främjar patientsäkerheten inom hälso- och sjukvård och därmed jämförlig verksamhet. Här klargörs att det är förbjudet att använda hypnos vid undersökning eller behandling, om man ej tillhör hälso- och sjukvårdspersonal. 

5 kap.1§, 3. ”Andra än hälso- och sjukvårdspersonal får inte yrkesmässigt undersöka någon annans hälsotillstånd eller behandla någon annan för sjukdom eller därmed jämförligt tillstånd genom att vidta eller föreskriva någon av följande åtgärder i förebyggande, botande eller lindrande syfte: undersöka eller behandla någon annan under allmän bedövning eller under lokal bedövning genom injektion av bedövningsmedel eller under hypnos”.