Hypnosutbildning

Känner du behov av fördjupning och utveckling inom ditt yrke? Händer det att du saknar verktyg eller längtar efter nya? Är du intresserad av metoder för bestående förändring och kreativ utveckling, för såväl patienter som dig själv som behandlare?   Vill du lära mer om hjälp till självhjälp? Är du nyfiken på att finslipa din individuella röst och din egen terapeutiska stil?

Vi har evidensbaserad, processinriktad utbildning för dig!

Du erhåller ny kunskap och lär dig framkomliga metoder vid stress, oro, ångest, sömnsvårigheter, depression, smärtproblematik mm. Starkt fokus i utbildningen på praktisk träning.

”Framkomliga terapimetoder innehåller inslag som når höger hjärnhalva (upplevelsehjärnan), berör affektnivåer och ger möjligheter till nya neurala kopplingar, för bästa effekt. ” (Hjärnforskaren Allan Schore, The art of Psycotherapy.)

Har du behov av en integrativ och uppdaterad utbildning för traumabehandling?  CHP- Centrum för Hypnos och Psykoterapi, erbjuder kvalificerad fördjupningsutbildning i trauma för psykologer och psykoterapeuter med minst steg 1-utbildning.

Hypnos och body-mind-metoder vid behandling av trauma i psykoterapi

 De senaste åren har det gjorts stora internationella framsteg inom fältet traumabehandling, bland annat tack vare teknikutvecklingen, vilken gett nyvunnen kunskap inom neurologi och hjärnforskning. Samband mellan nervsystemet och tankar, känslor och beteenden klargörs, liksom hur hjärnan påverkas av svåra händelser. Resultatet av forskningen leder till behandlingsmetoder som omfattar kroppens reaktioner så väl som rent psykologiska faktorer i arbetet med trauma. Ledande experter som Bessel van der Kolk, Pat Ogden, Peter Levine och Stephen Porges bidrar till utvecklingen inom psykofysiologin.

Hypnos är ett effektivt sätt att påverka och reglera fysiologiska processer och är därför en viktig resurs vid behandling av enkel och komplex traumatisering (CPTSD). Fenomenet är väl vetenskapligt underbyggt och etablerade psykoterapeutiska metoder som EMDR, kognitiva visualiserande metoder (Imagery och Schematerapi) och Internal Family System (IFS) lånar ur hypnosens verktygslåda.

Under utbildningen erhåller du fördjupade kunskaper om både stabilisering och bearbetning av trauma. Du lär dig bland annat att identifiera transtillstånd, behandla dissociation och hjälpa dina klienter att känna sig trygga i sin egen kropp. Du får kunskap och övning i att behandla smärttillstånd och problem med mage/tarm vilka är vanliga traumasymptom som med fördel behandlas med hypnotiska metoder. Även annan vanligt förekommande problematik inom individuell-, par- och familjeterapi behandlas. Hypnosmetodiken fungerar vårdande och självutvecklande även för terapeuten.

Utbildningen är en integrativ, kreativ och erfarenhetsbaserad. Vi tränar praktiska metoder och varvar individuellt fokus med systemiska perspektiv, par o familjebehandling.

Omfattning: 150 tim samt 50 tim handledning i grupp.

Kursen ger rätt att söka certifiering till hypnosterapeut genom ESH (European Society of Clinical Hypnosis).

Kursansvarig: Inger Lundmark leg. psykoterapeut, familjeterapeut, cert. hypnosterapeut, handledare

Övriga lärare: Lina Skantze socionom, leg. psykoterapeut, cert. hypnosterapeut, yogainstruktör. Författare till boken Polyvagalteori i psykoterapi (Gothia kompetens 2023)

Daniel Cremonini, leg. psykoterapeut, cert. hypnosterapeut, yogainstruktör

Satu Olsson, leg,fysioterapeut, leg. psykoterapeut, cert. hypnosterapeut

samt gästföreläsare

Examinatorer: Gunilla Lundmark socionom, leg. psykoterapeut, familjerådgivare, sexolog, cert. hypnosterapeut, handledare

Elke Linn Nesser leg.läkare, spec. allmän psykiatri, leg. psykoterapeut, dipl. hypnosterapeut, cert. EMDR-terapeut.

Kostnad: 1850 + moms per dag. HL tillkommer.

Kursmaterial samt för o em-kaffe ingår.

Kursinnehåll: Stabiliserande och bearbetande hypnos och body-mind-metoder vid  Enkel och komplex trauma, Trauma i generationer, sekundärtrauma       Stress och sömnstörningar

Ångest, depression

Fobier, OCD

Psykosomatik, Sexuell problematik,

Smärtproblematik, IBS

Beroendeproblematik mm.

Kursstart: Intro:1 feb 9.00 – 16.30 2024

Frågor/ Anmälan: inger.slussen@gmail.com

”Hypnos och det hypnotiska förhållningssättet berikar allt behandlingsarbete, gör det skonsammare, effektivare och roligare”..

Grundkurs i klinisk hypnos CHP – Centrum för Hypnos och Psykoterapi, Stockholm

Varje år sedan 1999 har vi startat en 100 tim grundkurs i klinisk hypnos. Utbildningen vänder sig till dig som är utbildad sjuksköterska, läkare, tandläkare, barnmorska, fysioterapeut, kurator, psykoterapeut, logoped eller liknande. Klinisk hypnos får användas inom ramen för varje kompetensområde. 

Grundkursen är 100 timmar– 2 x 2 dagar per termin plus examination. Kursen bygger på praktiska övningar varvat med teoretiska föreläsningar. Specialiserade gästlärare bjuds in vid ett par tillfällen. Grupperna består av max 12 deltagare och kursen ger stora möjligheter till personlig utveckling.

Kursavgift fn. 1 850 kr per dag + moms  (Summa 29 600 kr + moms. Examinationen tillkommer, 1-2 dagar beroende på gruppstorlek.)
Delbetalning accepteras.

Allt material + kaffe m tillb. ingår.

För mer information och anmälan maila inger.slussen@gmail.com

Kursinnehåll

Hypnosens historia, Milton Ericsson, Förhållningssätt och Etik, Trans – FMT (Förändrat medvetandetillstånd), Hypnosens användnings-områden, Fasorienterat arbete; 1. Stabilisering
2. Bearbetning/ Förändring, Trygghetens betydelse och förankring, Formella/informella induktions-tekniker, Fördjupningstekniker, Direkta och indirekta suggestioner, Metaforer, Hypnossagor, Shorr och Leunerövningar,  Ideomotoriska signaler, Hypnos och smärta, Hypnos vid mage-tarmproblematik; IBS, Colon Irritabile, Jag-stärkande arbete, Stress, Utmattning, Sömnproblematik, Hypnos med barn o ungdomar,  Friskvårdande förändringsarbete, (intro till rökstopp, sockersug, flygrädsla, viktminskning) Tandvårdsorienterade övningar; Tandvårdsrädsla, Käkspänningar, Bedövning, Aktiv kräkreflex etc.) Vad händer i hjärnan? Hypnosstrategier, Självhypnos, Orientering i hypnos-psykoterapi samt Hypnosforskning.
Innehållet anpassas även efter deltagarnas behov.

Kursledare

Inger Lundmark, Aukt. Dramapedagog Fil. Kand, Leg. Psykoterapeut, Familjeterapeut,   Gestaltterapi grund, Cert. Hypnosterapeut (ASCH), Handledare

Inger är dramapedagogen som blev psykoterapeut för 18 år sedan och nu arbetar med hypnos integrerat i individuell, par och familjeterapi och även som handledare. Inger är ”ett ymnighetshorn av lustfylld kreativitet”. Hon arbetar privat men har samarbetat med öppenpsykiatrin, primärvården samt andra aktörer sedan 1993.

Lina Skantze Socionom, Leg. Psykoterapeut, Dipl. Schematerapeut, Cert. Hypnosterapeut (ASCH) Cert. Yoga instruktör

Lina är den lugna vänligheten personifierad, med många års erfarenhet som psykoterapeut och utbildare. Naturen, hästar, katter, yoga, hör till Linas älsklingsområden, utöver hypnos förstås…

Gästlärare: AnnKristin Lundmark, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut, Cert. Hypnosterapeut  (ASCH)

AnnKristin har arbetat som psykolog/psykoterapeut i många år och är kris och traumaexpert och en del av Sveriges nationella insatsstyrka. Ann-Kristin föreläser och handleder i kris, sorg och trauma. Hon har skrivit böcker om sorg och sorgbearbetning samt flera barnböcker.

Examinator

Gunilla Lundmark, Socionom, Leg. Psykoterapeut, Familjerådgivare, Familjeterapeut, Handledare, Sexolog, Cert. Hypnosterapeut (ASCH)

Gunilla är psykoterapeuten som tillsammans med Ingrid Arenäs startade utbildningen år 2000. Gunilla har arbetat med individer, par och familjer, handlett, undervisat och inspirerat mängder av psykoterapeuter och andra behandlare under många år. Gunilla har varit ordförande i CHP i många år och vice ordförande i SFKHs Stockholmsstyrelse och tillsammans med kollegorna i CHP gjort en stor insats vad det gäller spridandet av Hypnosens möjligheter i Sverige. Bland annat startade hon HYPNOSENS DAG som hållits för allmänheten och fackfolk, för att avmystifiera hypnos och sprida kunskap om klinisk hypnos som en seriös behandlingsmetod. Gunilla har även skrivit flera böcker: Vad händer med familjen? Sexualitet, lust eller plåga? Våldtäktskliniken, Våldtäkt – vanmakt 60 män berättar, samt medförfattare till boken Blicken, om gruppterapi med incestdrabbade familjer.

Flera är medlemmar i SFKH –Svenska föreningen för Klinisk Hypnos.

Sagt om kursen: ”Den har inte bara gett mig redskap i arbetet, utan blivit ett sätt att leva!” Sjukgymnast                                                            ”Underbart sätt att lära genom att göra. Bra blandning teori och praktik” Psykoterapeut

”Jag har lärt mig massor som jag kan använda med mina patienter. Dessutom har jag utvecklats personligen genom utbildningen!” Tandhygienist                                                 ”Hypnos är ett fantastiskt sätt att arbeta med människor och ni som lärare är kunniga och inspirerande.”  Psykoterapeut

CHP har även en fortsättningsutbildning i hypnospsykoterapi med traumabearbetning, ego-statesarbete mm, finns för dig med CHP-grund el. motsv. + minst steg 1 psykoterapi finns.              Hör av dig till Inger.

FORTSÄTTNINGSKURS i klinisk Hypnospsykoterapi 100 tim, plus handledning. För dig med CHP grundkurs (el. motsv.) + minst steg1 utb. i psykoterapi. vt 2018 – vt 2019

Användandet av hypnos i psykoterapeutiskt arbete, innehåll; se nedan.

Förkunskapskrav: CHP grundkurs klinisk hypnos 100 tim (eller motsvarande) i Milton Ericssons anda och tradition.

Deltagarna examineras och erhåller certifiering i enlighet med de riktlinjer som gäller för Parsons Fein Training Institute (PFTI) vilket också ger möjlighet att söka certifiering genom European Society of Clinical Hypnosis.

Lärare och utbildningsansvariga:

Inger Lundmark aukt. Dramapedagog, Fil. Kand, Leg.Psykoterapeut, Familjeterapeut, Gestaltterapi grund, Cert. Hypnosterapeut, Handledare.

Lina Skantze Socionom, Leg. Psykoterapeut, Dipl. Schematerapeut, Cert. Hypnosterapeut

Gästföreläsare förekommer;

Daniel Cremonini Leg. Psykoterapeut, Dipl. Schematerapeut Cert. Hypnosterapeut

Marianne Stahlheuer, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut, Cert. Hypnosterapeut, Handledare

Handledare: Inger Lundmark, Marianne Stahlheuer

Examinator: Gunilla Lundmark

Upplägg 100 tim plus handledning. 7 x 2 dagar + examination.

+ hypnoshandledning i grupp. (50 tim)

Examinationen består av två delar:

1) 5 terapisamtal med olika klienter skrivs ut, med de olika i arbetet förekommande hypnosstrategierna samt hypnosinterventionerna utskrivna i marginalen.

2) En uppsats baserad på 1 fall, med fokus på hypnos som behandlingsmetod, processbeskrivning, val av hypnosvägar, effekter, reflektioner kring hypnos i det terapeutiska arbetet.

Upplägg: Utbildningen väver med flera trådar genom det hypnosterapeutiska arbetet, bl.a den resurs- och lärandeorienterade hållningen, bedömning och gränser, affektfokus, lösningsorientering, samt individuellt/ systemiskt perspektiv. Kursen baseras på learning by doing med teoretiska inslag och ger deltagarna stort utrymme att utveckla och finslipa det egna kreativa, terapeutiska skapandet. Begränsat antal platser!

Kostnad: 1 800 + moms per kursdag. Handledning tillkommer.

 Litteratur. Läs av lust! Se separat litteraturlista.

Anmälan till Inger Lundmark senast 10 mars 2018.

inger.slussen@gmail.com

 

Datum och innehåll: teman vi arbetar praktiskt och teoretiskt kring.

  1. 19 + 20 april 2018  Re-vivification! (återupplivande av gammal förmåga, egenskap, som används på nytt sätt!)                                Kursstart (Presentationer av utbildningen, upplägg, deltagare, handledning, förslag och önskemål) Fasorienterat arbete, Etik, Förhållningssätt, Att möta där någon är, Hypnosanamnes, Genogram, Bedömning och gränser, Hypnotiska strategier. Tidiga övningar i hypnosterapin; TP, Barnet inom oss, Imprints, Ideomotoriska signaler, Ja/ Nej, Early learnings, Positiv Affektbrygga, Age regression/ age-progression, Hypnossagor mm. Handledning.
  1. 6 + 7 sep 2018 Vilka möter vi och hur gör vi?

Neurotisk, Borderline, Psykotisk nivå. Motstånd, Kris och Trauma (även i generationer), Hypnosarbete med Par & familjer. Handledning.

  1.  22 + 23 nov 2018 Trauma och dissociation.

Intrapsykiska tekniker (parts model, IFS, Ego States) Ångest, Fobier, Ätstörningar, Självskadebeteenden (beroendeproblematik) Handledning.

  1. 25 + 26 jan 2019 I den mörka tiden, odla inte bly. I den mörka tiden, odla ljus!

Kroppen, läkande energier/fantasier, pre + postoperativt arbete, psykosomatik, Depression (klinisk och utmattnings) Döden, Sorg, Drömmar, Andligt. Handledning.

5) 5 + 6 april 2019 Övergrepp

Sexuell problematik, våld, incest. Barn, lekterapi (för barn och för vuxna). Handledning.

6) 6 + 7 juni 2019 Beroendeproblematik

samt fördjupningar utifrån gruppens behov och önskemål.

Handledning. Uppsatsförberedelse.

7. Examination 26 + 27 sep 2019

Genomgång av era spännande arbeten på sedvanligt CHP-vis.

KALASMIDDAG.