Om Inger

Jag har arbetat med kreativa processer som aukt.dramapedagog sedan 1993 och längs vägen vidareutbildat mig till leg. Psykoterapeut, familjeterapeut, psykoterapihandledare, samt gått den långa utbildningen till certifierad hypnosterapeut. Jag har fördjupat mina hypnoskunskaper i USA, hos såväl Jane Parsons Fein i New York som hos Steven Gallegos i New Mexico. Jag har gått traumautbildning för Suzette Boon och Kathy Steele och fortbildar mig kontinuerligt inom ämnet psykoterapi och forskning.

Jag arbetar på mottagningen Slussen Hypnos & Psykoterapi i Stockholm, med enskilda klienter, par och familjer i långa och korta terapier. Jag handleder psykoterapeuter och arbetsgrupper och är sedan 2006 huvudlärare på CHP´s grundutbildning i klinisk hypnos, samt en flitigt utnyttjad föreläsare och ledare för interaktiva konferenser, bl.a för läkare och annan vårdpersonal. Jag samarbetar med Kris och Traumacentrum och försäkringsbolag. Mitt företag heter Erendira AB.

Jag är ordförande i CHP – Centrum för Hypnos och Psykoterapi och medlem och revisor i SFKH – Svenska föreningen för klinisk hypnos.

Några uppdragsgivare genom åren är; Stockholms landsting, Sida, Svenska institutet, Konsthögskolan i Stockholm (Mejan), Ericson, KSAN, Fryshuset, Rikskonserter, Kroumata, Rädda Barnen, elever och lärare vid ett stort antal Stockholmsskolor: 0-9 + gymnasium, Lärarhögskolan i Sthlm, Institutet för lärarutb. vid Uppsala universitet, Södertörns högskola, Dramapedagogutbildningen, Västerbroplans dagliga verksamhet, Boo vårdcentral, Tollare Folkhögskola, KSL, IKU, Familjecentralen, Folktandvården, Serafen,  mfl.

Augusti 2022 – .. glad att Coronan är över (?!) och att vi alla kan träffas oftast IRL!

Augusti 2020- Föreläser i Basel på Europeiska Hypnosföreningens kongress: Att arbeta med sexuella symptom i parterapi.

Augusti 2018 – Håller workshop på Internationella Hypnosföreningens konferens i Montreal, under rubriken; Att arbeta med sexuella symptom i parterapi.

Augusti 2017 – håller workshop i Manchester, hypnos i par och familjeterapi

Januari 2016 – var en av talarna på Unga Vuxna-dagarna i Stockholm,  föreläste om hypnos i psykoterapeutisk behandling av unga vuxna.

Augusti 2015 – var en av talarna på internationella hypnosföreningens konferens i Paris, under rubriken; Hypnos i par och familjeterapi i Sverige.

Se under fliken omdömen för att ta del av vad klienter och uppdragsgivare har upplevt i samarbetet.

Väl mött!