Hypnosens dag

HYPNOSENS DAG

i oktober 2018 genomförde vi för 4:e gången Hypnosens Dag i Stockholm. Allmänheten och behandlare välkomnades till en spännande dag om den kliniska hypnosens många möjligheter!

Vi bjöd på Information, demonstrationer, föreläsningar. Förmedling av seriösa hypnosterapeuter.

Planen är att göra det igen, men i skrivvande stund ver vi ej när det kan bli av pga Corona.