Hypnosens dag

HYPNOSENS DAG

Vid 4 tillfällen har CHP genomfört Hypnosens Dag i Stockholm. Allmänheten och behandlare välkomnas till en spännande dag om den kliniska hypnosens många möjligheter! Vi bjuder på information, demonstrationer, föreläsningar. Förmedling av seriösa hypnosterapeuter.

Planen är att göra det igen, men i skrivande stund finns inget datum spikat.