Behandling & Terapi

 

 

 


Jag arbetar med psykoterapi, handledning och klinisk hypnos, enskilt, med par eller familjer.  Kort och långtidsbehandlingar vid:

Fobier     Svindel
 • Stress
 • Ångest
 • Sömnbesvär
 • Oro 
 • Depression
 • Nedstämdhet
 • Kris/Traumabearbetning
 • Relationsproblematik – i hemmet eller på arbetsplatsen
 • Konflikthantering 
 • Separation
 • Sorg 
 • Sexuell problematik
 • För att förbättra självförtroende och självkänsla
 • Pre-operativ / Post-operativ hypnos
 • Vid nagelbitning
 • Rök/ Snus-stopp
 • Mat/ sockerberoende
 • Vid Smärta / Krypningar i kroppen
 • Psykosomatik
 • Fibromyalgi
 • Övergångsbesvär
 • Förlossningsförberedelse
 • Tandvårdsrädsla
 • Svindel
 • Fobier