Seriösa hypnosbehandlare? Liten varning..

Var rädd om dig! Ta reda på att den du går till har adekvat utbildning för att få utöva hypnos! (Du skulle väl aldrig drömma om att gå  till någon som gått en helgkurs i kirurgi…)

Kvacksalverilagen reglerade tidigare oseriös användning av hypnos. 2011 ersattes den av Patientsäkerhetslagen PSL (2010:659) vilken främjar patientsäkerheten inom hälso- och sjukvård och därmed jämförlig verksamhet. Här klargörs att det är förbjudet att använda hypnos vid undersökning eller behandling, om man ej tillhör hälso- och sjukvårdspersonal. 

5 kap.1§, 3. ”Andra än hälso- och sjukvårdspersonal får inte yrkesmässigt undersöka någon annans hälsotillstånd eller behandla någon annan för sjukdom eller därmed jämförligt tillstånd genom att vidta eller föreskriva någon av följande åtgärder i förebyggande, botande eller lindrande syfte: undersöka eller behandla någon annan under allmän bedövning eller under lokal bedövning genom injektion av bedövningsmedel eller under hypnos”.