Beroendeproblematik – Masterclass

Välkommen till fördjupningsutbildning i klinisk hypnos

Beroendedagarna – Masterclass – För dig med minst CHP-grundutbildning i klinisk hypnos, 100 timmar eller motsvarande. Välkommen att fördjupa dig teoretiskt och arbeta praktiskt kring beroendeproblematik och klinisk hypnos.

Riskbruk, missbruk och beroende/medberoende

Del 1.

1. Beroendeproblematikens bakgrunder, orsaker, forskning kring behandling.

    Egna erfarenheter av behandlingsarbete  inom området.

    Polyvagal theory kopplat till missbruk.  

    Behandlingsplaner och hypnosmetodik gällande nikotin.

2. Behandlingsplaner och hypnosmetodik gällande skärmberoende

    (spelberoende, mobiler, sociala medier).

Del 2.

3. Uppföljning sen sist.

    Samsjuklighet, medberoende, dubbel-trippel-diagnoser.

    Behandlingsplaner och hypnosmetodik gällande socker, mat, sex,

    träning/hälsa (ortorexi),

 4. Behandlingsplaner och hypnosmetodik gällande alkohol, cannabis, opiater,

     partydroger, sömntabletter.

Kursledare: Daniel Cremonini leg. Psykoterapeut, Cert. Hypnosterapeut

Inger Lundmark leg. Psykoterapeut, Cert. Hypnosterapeut, Psykoterapihandledare

Plats: Stockholm. (exakt var meddelas senare. ) 

Tid: 9.00 – 16.30

Kostnad: ……. + moms per kursdag. Kaffe och kursmaterial ingår.

(ev. övernattningskostnad tillkommer)

Anmälan: inger.slussen@gmail.com

OBS! Du som är sjuksköterska, fysioterapeut, barnmorska (ej psykoterapeut) är välkommen att gå del 1. Psykoterapeuter som tidigare gått ”Beroendedagar” i CHP´s regi, och har arbetat med beroendeproblematik sedan dess, har möjlighet att gå enbart del 2, om så önskas.