CHP

CHP (Centum för Hypnos och Psykoterapi)
är en intresseförening som startade formellt 2003 med syfte att främja, utbilda, stödja och utveckla hypnosterapi och hypnospsykoterapi enligt Milton H Ericson.

Enligt stadgarna skall verksamheten bedrivas i form av utbildning, behandling, utvärdering och forskning.

Föreningen har sin grund i en utbildning i hypnospsykoterapi i Stockholm    1996-1998    med  Jane Parsons-Fein, New York, som lärare och examinator.                              Utbildningen var upplagd  i enlighet med ASCH (American society of clinical Hypnosis) kunskapskrav. Jane har under flera år varit Director of the board of ASCH, hypnoslärare med Milton Ericson som den huvudsakliga kliniska /teoretiska förebilden. Jane arbetade tillsammans med Milton och var även under en period föreståndare för Milton Ericson  Institute, i Phoenix Arizona.
Jane Parson Fein

Då de två psykoterapeuterna Ingrid Arenäs och Gunilla Lundmark blivit examinerade, ombads de av Jane Parsons-Fein att fortsätta hennes utbildning i Sverige.  De  startade denna utbildningsverksamhet 1999 med 100 timmars grundkurs i klinisk hypnos med en påföljande fördjupningskurs för psykoterapeuter på ytterligare 100 timmar. Examinator för utbildningarna är Gunilla Lundmark och Ingrid Arenäs och certifikat erhålles både av de svenska lärarna och av Jane Parsons-Fein. (PFTI)

År 2003 startades föreningen CHP för att hålla hypnoskunskaperna vid liv hos de som genomgått utbildningen, samt för att inspirera till ytterligare träning, följa metodutveckling, stimulera till dokumentation och forskning.

Medlemmarna träffas minst 2 ggr/år med föreläsningar, workshops, teknikträning, presentation av närliggande terapiområden mm. Fortsatt handledning i grupp eller enskilt bidrar också till att upprätthålla och fördjupa kunskaperna.
Föreningen är  i första hand öppen för de som går eller har slutfört utbildningen hos CHP.
Även andra kan bli medlemmar efter rekommendation av chp-medlem och
efter särskilt beslut av styrelsen som bedömer lämplighet och tidigare hypnosutbildning som ska vara i överensstämmelse med Milton Ericsons etiska människosyn och terapeutiska förhållningssätt och bedrivas i CHP´s anda. Länk till CHP´s hemsida www.chp.nu