Empatitrötthet & sekundärtraumatisering

En halvdag för behandlare inom vård och omsorg på temat: Vem vårdar vårdpersonalen? Empatitrötthet och risken för sekundärtraumatisering.. 

Vi börjar dagen med att titta närmare på empatitrötthetens tidiga tecken och fortsätter med hypnotisk självomsorg. Skonsamma självhjälpsmetoder som ger möjlighet till effektiv återhämtning.

Därefter fördjupar vi oss i sekundärtraumatiseringens domäner.

I arbetet med patienter får vi olika typer av traumatiska upplevelser och minnen i knät. Somt är lätt att härbergera, låta passera utan dagsrest. Annat kan kan bita sig fast, hålla sig kvar, följa med oss hem och ibland dyka upp i vårt eget privatliv.

Vi behöver vara medvetna om riskerna för att bli sekundärtraumatiserade, och ha metoder för att släppa det vi härbergerat.

Hur gör du för att rensa och befria dig? Fick du metoder för detta i din utbildning?

Handledning är ju ett sätt, kamrathandledning eller att få pysa lite anonymt med en kollega kan vara nödvändigt ibland för att fördela trycket.. Men, ibland finns där bilder som vi inte vill dela, olika typer av mer eller mindre hemska, skrämmande, äckliga bilder som vi inte vill smitta in i våra medmänniskor. Då kan det vara förtjänstfullt att få arbeta med hypnotisk sophämtning och cermonier/ ritualer där vi kan tacka oss själva för att vi orkat bära, känna vad det gett för konsekvenser, vad vi lärt, och tillåta oss att släppa och gå vidare..

Dagen avrundas med lekfulla övningar ur fantasins grammatik

Boka en halvdag på din arbetsplats: inger.slussen@gmail.com